ปรับปรุงถนนเสริมผิวจาราจรยางพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายปากเกาะ - บ้านนอกนา หมู่ที่ 3 ครั้งที่2

ปรับปรุงถนนเสริมผิวจาราจรยางพาราแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายปากเกาะ - บ้านนอกนา หมู่ที่ 3  ครั้งที่2