Get Adobe Flash player

mayer2

 นายอังกูร วราภรณ์พิพัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา

facebook

ร้องทุกข์

Logincalender

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

link สำคัญ

การคมนาคม

ลักษณะการสัญจรไปมา ไม่หนาแน่น แต่ยังขาดความสะดวก โดยมีเส้นทางการก่อสร้างถนนสายต่างๆ ในตำบล ดังนี้

- มีถนนลาดยาง จำนวน ๑ สาย คือ สายปากเกาะ-นอกนา

- มีถนนคอนกรีตทั้งหมดในตำบล จำนวน ๒๑ สาย คือ

 1. หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองใหม่ 
  1. สายบ้านเมืองใหม่-บ้านนอกนา
 2. หมู่ที่ ๒ บ้านนอกนา 
  1. สายในนาออกทะเล
  2. สายซอยเศรษฐี
  3. สายซอยเศรษฐกิจ
 3. หมู่ที่ ๓ บ้านปากเกาะ 
  1. สายซอยบ้านปากเกาะ
  2. สายซอยบ้านใต้
  3. สายซอยตรงข้ามสหกรณ์
  4. สายซอยโรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์
  5. สายซอยต้นโหนด
  6. สายซอยหน้าที่ทำการอบต.
  7. สายซอยเมืองโบราณ
 4. หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งตึก 
  1. สายซอยเกาะผ้า
  2. สายซอยบังกะโล
  3. สายซอยพัฒนา ๒
  4. สายซอยพัฒนา ๓
  5. สายซอยราษฏรอุทิศ
  6. สายซอยวรสิทธิ์
  7. สายซอยพัฒนา ๒
  8. สายซอยวรสิทธิ์
  9. สายซอยบางส้ม
 5. หมู่ที่ ๕ บ้านบางเนียง 
  1. สายซอยศาลาอเนกประสงค์
  2. สายซอยท่าเรือ

 

การโทรคมนาคม

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๓ แห่ง หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ได้เป็นบางพื้นที่ในทุก ๆ หมู่บ้าน

การไฟฟ้า

แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำห้วย ลำคลอง จำนวน ๗ สาย คือ คลองบางส้ม/คลองบางสังข์/คลองปากคลองวัด/คลองบางผักเบี้ย/คลองสน/คลองโตน/คลองบางเนียง มีบึง หนองและขุมเหมืองร้าง จำนวน ๑๐ แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ บ่อน้ำตื้น จำนวน ๔ แห่ง บ่อโยก จำนวน ๒ บ่อ ได้แก่ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ มีประชากรที่มีไฟฟ้าใช้เกือบทั้งตำบล ยกเว้นเพียงบ้านคลองโตน หมู่ที่ ๑