Get Adobe Flash player

mayer2

 นายอังกูร วราภรณ์พิพัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา

facebook

ร้องทุกข์

Logincalender

August 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

link สำคัญ

เริ่มการเดินทางด้วย การเดินทางเข้าสู่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง ด้วยถนนคอนกรีต ถึงท่าเทียบเรือในบ้านน้ำเค็มและโดยสารเรือรับจ้าง หรือ แพขนานยนต์สู่ท่าเทียบเรือ บ้านปากเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคอเขา และเดินทางสู่หมู่บ้านอื่นๆด้วย ถนนลาดยาง

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค ตำบลเกาะคอเขามีไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้าน

หมายเหตุ : ระบบการสื่สารภายในเกาะส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ ระบบ เอไอเอส จะมีสัญญาณคลอบคลุม เกือบทั้งเกาะ ดีแทคใช้ได้กือบทั้งเกาะทรูมูฟใช้ได้เฉพาะหมู่ที่ 3,4 ระบบ cat CDMA ใช้ได้หมู่ 3,4

 

 

อัตราค่าโดยสารข้ามเกาะ

 

1. เรือเฟอรี่ สามารถบรรทุกรถยนต์ 4 ล้อ เล็ก คร้ังละประมาณ 4 คัน ราคาค่าโดยสารไปกลับ 300 บาท นอกจากนี้สามารถบรรทุกรถที่ใหญ่กว่า เช่น รถสิบล้อ หกล้อ ราคาตามที่ตกลง

 

 

2.เรือโดยสารหางยาวบรรทุกได้เฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้นราคาโดยสารต่อเที่ยวไม่รวมคนซ้อนท้ายคันละ 20 บาท ผู้ขับขี่กับ คนซ้อนท้ายคิดราคา 30 บาท กลางคืนคัน ล่ะ 40 บาท

 

3. ค่าโดยสารคนละ 10 บาทกรณีไม่มีพาหนะข้าม

หมายเหตุ:เรือเฟอรี่หยุดให้บริการเวลา 6 โมงเย็น ส่วนเรือโดยสารหางยาวสามารถเรียกได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ราคาโดยสารตอนกลางคืนไม่ควรต่ากว่า 2 เท่าของราคาปกติ